Obiective

 • Analizarea principalelor documente de strategie si a politicii spaţiale europene pe termen mediu si lung promovate de ESA si de organisme ale UE privind sectorul spaţial european;
 • Identificarea direcţiilor si obiectivelor prioritare favorabile de abordat de către entităţile româneşti in scopul de creştere a competitivităţii acestora pentru participarea la activităţile din domeniile cercetare, industriale si academice, inclusiv la activităţi de precalificare si adaptare la cerinţele ESA;
 • Identificare actori implicaţi in activităţi de CDI, industriale şi de formare a resursei umane din domeniul spaţial românesc si domenii conexe;
 • Identificarea pe baza de analize individuale a punctelor tari si slabe, a oportunităţilor si ameninţărilor specifice, care caracterizează entităţile româneşti de CDI, industriale şi de formare a resursei umane din domeniul spaţial;
 • Evaluarea nivelului de performanţă existent pentru stabilirea potenţialului de dezvoltare in principalele entităţi industriale din domeniul spaţial;
 • Evaluarea nivelului de performanţă ştiinţifică a entităţilor româneşti de CDI si de formare a resursei umane din domeniul spaţial, având in vedere principalele criterii de calificare in vigoare in România si UE;
 • Analizarea si identificarea principalelor entităţi din domeniile conexe care desfăşoară activităţi de CDI, industriale şi tehnologice având potenţial de a participa la realizarea de proiecte, produse, activităţi si aplicaţii in domeniul spaţial;
 • Identificarea de nişe industriale la nivel naţional si european in domeniul spaţial, care pot fi accesate de entităţile româneşti cu activităţi de fabricaţie, identificate ca având potenţial de dezvoltare pentru participarea la programele ESA;
 • Armonizarea activităţii interne in cadrul nişelor identificate cu Technology Master Plan stabilit anual de către ESA, care oferă o imagine de ansamblu a activităţilor de C-D la nivel european;
 • Definirea in cadrul activităţilor din tematica programului a principiului obţinerii si păstrării drepturilor de proprietate intelectuală la nivel naţional, având in vedere protecţia creaţiilor ştiinţifice, tehnologice si industriale, care au atât o valoare morală cât şi comercială;
 • Definirea direcţiilor si a obiectivelor de evoluţie strategică pe termen mediu si lung pentru participarea entităţilor româneşti la programele STAR si ESA va ţinti următoarele obiective stabilite prin strategia si politica spaţială a Uniunii Europene:
 • Elaborarea proiectului “Strategia naţională in domeniul spaţial si domenii conexe” pe termen mediu si lung, având la bază rezultatele si studiile din etapele anterioare ale proiectului si armonizarea cu strategia naţionala de dezvoltare durabila, strategia si politica spaţiala a UE si cu programele ESA;
 • Implementare strategiei având ca principal instrument de implementare Programul naţional de tehnologie spaţială si cercetare avansată STAR, precum si programele ESA pentru România.
 • Promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului cu ocazia manifestărilor ştiinţifico-tehnice;
 • Elaborarea raportului anual – „Activităţi Spaţiale in România”.