Denumire proiect:

Strategia naţională în domeniul spaţial şi domenii conexe

Denumirea programului:

Programul de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare STAR – Tehnologie Spaţială şi Cercetare Avansată

Tip proiect: strategic

Autoritatea Contractantă: Agenţia Spaţială Română (ROSA)

Consorţiu:

Coordonator

SC IAROM SA

Director de proiect: TONCEA Mihail Nicolae

Partener 1

SPASTO CONSULTING SRL

Responsabil de proiect: PUPAZA Petre

Partener 2

BITNET Centrul de Cercetari Senzori & Sisteme

Responsabil de proiect: CRISTEA Octavian


Durata: 22.10.2012 - 22.10.2015