Activitățile de diseminare

Conform Planului de realizare al proiectului, diseminarea rezultatelor a început în etapa II astfel:

La a 19-a Conferinţă Ştiinţifică Internaţională Knowledge-Based Organization care a avut loc la Sibiu în perioada 13-15.06.2013, organizată de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” a fost prezentată o comunicare ştiinţifică numită Towards a National Strategy in Support of Developing Romanian Space Capabilities.

Comunicarea a fost prezentată în cadrul secţiunii 1: Military and managerial sciences, subsecţiunea 1: Military Sciences. Security and Defence

Documentul a fost elaborat de Nicolae-Mihail TONCEA din partea IAROM SA, Andrei STAN de la SPASTO CONSULTING, şi Octavian CRISTEA de la BITNET Centrul de Cercetări Senzori & Sisteme.

Lucrarea a fost introdusă in documentele finale ale conferinţei, care anual sunt cotate ISI. Lucrarea este redata aici.

De asemenea, o prezentare detaliată a proiectului a fost făcută în cadrul Conferinţei ştiinţifice anuale a Programului STAR, desfăşurată în perioada 26-27 iunie 2013 la Institutul Naţional pentru Cercetări Aerospaţiale „Elie Carafoli” – INCAS, Bucureşti, şi organizată de Agenţia Spaţială Română.


În cursul anului 2014, în cadrul Conferinţei ştiinţifice „Romanian Space Week” organizată de Agenţia Spaţială Română (ROSA) în perioada 12-16 mai, s-a făcut o prezentare detaliată a proiectului la Institutul Naţional pentru Cercetări Aerospaţiale „Elie Carafoli” – INCAS, Bucureşti.

În cadrul evenimentului Zilele Academice Clujene organizat de Academia Română, filiala Cluj-Napoca şi Universitatea Babeş-Bolyai, la Observatorul Astronomic Cluj-Napoca, a avut loc simpozionul CHALLENGES IN ASTRONOMY, ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE la care s-a făcut prezentarea „A progress report on developing a national space strategy in Romania” pe data de 29 mai 2014.

Documentul a fost elaborat de Nicolae-Mihail TONCEA din partea IAROM, Andrei STAN de la SPASTO CONSULTING, şi Octavian CRISTEA şi Paul DOLEA de la BITNET Centrul de Cercetări Senzori & Sisteme.

Lucrarea este redata aici.


În anul 2015 diseminarea rezultatelor proiectului s-a realizat prin prezentarea acestora în cadrul:

  • Celei de-a XXI-a ediţii a Conferinţei ştiinţifice internaţionale The Knowledge-Based Organization, KBO 2015, organizată de Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu", Sibiu, ROMANIA, 11-13.06.2015
  • Articolului trimis la KBO şi acceptat la publicare în "The 21st International Conference The Knowledge-Based Organization, Conference Proceedings 3, Section "Applied Technical Sciences and Advanced Military Technologies", pp. 108-112, Sibiu, 2015, ISSN 1843-6722
    Documentul se numeşte Romanian Public-funded Research and Development Activities in the Space Sector, şi este prezentat aici.
  • Workshopului realizat în cursul evenimentului Romanian Space Week - 2015, 27-29 mai 2015, Bucureşti, la Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale - INCAS.
    Workshopul a avut loc pe data de 29 mai cu participarea unor firme şi institute care desfăşoară activităţi în domeniul spaţial, cu accent pe atragerea şi implicarea mai largă a diverselor instituţii în activităţile specifice şi conexe pentru acest domeniu.

De asemenea diseminarea s-a realizat prin publicarea rezultatelor proiectului pe siteul proiectului snds.iarom.ro şi prin editarea şi promovarea unui CD cuprinzând sinteza Strategiei naţionale în domeniul spaţial şi domenii conexe pe termen mediu şi lung.