Proiectul „Strategia naţională în domeniul spaţial şi domenii conexe” are ca misiune creşterea competitivităţii entităţilor de cercetare, industriale si academice pentru participarea la activităţile spaţiale europene prin elaborarea unei strategii de excelenţă competitivă capabilă să definească direcţiile si obiectivele de evoluţie pe termen mediu si lung care pot determina decisiv participarea entităţilor româneşti la activităţi si aplicaţii în cadrul programelor obligatorii si opţionale, inclusiv la activităţi de precalificare si adaptare la cerinţele ESA. Elaborarea unei strategii realiste si coerente, armonizată cu strategia şi politica spaţială europeană, va pune la dispoziţia tuturor entităţilor implicate un document de strategie pragmatic care va conduce la crearea de nişe ştiinţifice, tehnologice şi industriale la nivel naţional şi european în domeniul spaţial si la identificarea unor proiecte/activităţi pentru participarea entităţilor româneşti la programele ESA şi la valorificarea oportunităţilor create de aderarea României la ESA şi integrarea in UE.

Strategia poate constitui pilonul central al consolidării şi dezvoltării durabile a domeniul spaţial românesc pe termen mediu şi lung în cel puţin doua din componentele sale majore, vector de progres ştiinţific - tehnologic - industrial de vârf şi importanţa strategică a domeniului.

Scop:

Elaborarea strategiei printr-un amplu proces de studiere şi cunoaştere aprofundată a obiectivelor şi programelor ESA, a situaţiei competitivităţii si concurenţei precum şi a nivelului de performanţă actual al cercetării ştiinţifice, industriei, tehnologiei si aplicaţiilor în domeniul spaţial european şi totodată prin analiza complexă de identificare şi evaluare a entităţilor româneşti având potenţial de dezvoltare şi capacitatea de a se adapta la cerinţele programelor ESA pentru a putea participa la activităţi de CDI, tehnologice şi industriale.

Rezultatele estimate ale proiectului:

  • creşterea adaptării entităţilor din cercetare, industrie, operatori şi comunitatea ştiinţifică românească la cerinţele ESA;
  • extinderea participării la proiecte/activităţi cuprinse în programele obligatorii si opţionale ale ESA;
  • identificarea/crearea de nişe pentru participarea entităţilor româneşti la activităţi ştiinţifice, tehnologice şi industriale în domeniul spaţial naţional şi european;
  • constituirea de noi entităţi de cercetare, industriale şi aplicaţii în domeniul tehnologiilor spaţiale şi în domenii conexe;
  • asigurarea de specialişti cu pregătire de vârf în domeniul spaţial prin iniţierea şi desfăşurarea de activităţi educaţionale şi demonstrative multidisciplinare;
  • creşterea aportului domeniului spaţial românesc şi al ROSA la realizarea politicilor spaţiale ale ESA şi a angajamentelor asumate, prin implementarea strategiei având ca principal instrument Programul STAR;
  • dezvoltarea ştiinţifică, tehnică şi industrială de ansamblu, având ca rezultat direct la entităţile implicate creşterea cifrei de afaceri, a exportului, a productivităţii muncii, a valorii adăugate şi a profitului.